Nederland telt ruim 1.7 miljoen verslaafden (alcohol, drugs, medicijnen, gokken, gamen, seks). De gevolgen hiervan zijn gigantisch. Op zowel sociaal, maatschappelijk en economisch vlak (ziekteverzuim, ziektekosten, overlast, geweld, verwervingscriminaliteit, verkeersongevallen, uitkeringen, enz.). De kosten voor verslaving bedragen in Nederland meer dan acht miljard per jaar.

Lees hier het artikel: Wat kost een verslaafde?

Ruim 3.2 miljoen mensen zijn tabaksverslaafd.

In Nederland hebben bijna 200.000 mensen een eetstoornis. Eetstoornissen (anorexia, boulimia en Binge Eating Disorder) zijn de meest dodelijke hersenaandoeningen. 15 procent van alle Nederlanders van 18 jaar en ouder heeft obesitas (ernstig overgewicht). Zij hebben een body mass index > 30.0.

Stigmatisering is een maatschappelijk probleem in Nederland. Stigma leidt tot het niet zoeken van gedegen hulp, schaamte en het zit herstel in de weg. 70 procent van de mensen met een psychische aandoening krijgt te maken met discriminatie of vooroordelen. Vooral mensen met een verslaving of mensen in herstel van een verslaving gaan gebukt onder stigma, met alle gevolgen van dien.

 Lees hier het artikel over de gevolgen van stigma dat verscheen in Lef Magazine.

Vanuit deze doelstelling richt de Stichting In Herstel met Lef zich op een breed en zich nog steeds verbredend terrein van kennisvermeerdering en destigmatisering op het gebied van verslaving en eetstoornissen en de wetenschappelijke aspecten ervan. Zij doet dit in samenwerking met andere initiatiefnemers en professionals op deze terreinen.

 Infographic

LEES MEER...